Petra

Pere(♂) i Petra(♀)
Hipocorístics: Perico(♂) i Perot*(♂)

Orige i significat

Del grec, "pedra, roca", originari d'una traducció del sobrenom que Jesús li donà en hebreu a l'apòstol Pere.

Observacions

Nom de l'apòstol Pere, considerat el primer Papa de Roma. El seu verdader nom era Simó, pero Jesús li posà el sobrenom de Pere (pedra) perque hauria de ser pilar de la seua iglésia.

En castellà

Pedro