Perpetu

Perpetu*(♂) i Perpètua(♀)

Orige i significat

Del llatí, "perpetu, permanent, etern".

Observacions

Degué aplicar-se originalment en el sentit de "longeu, de llarga vida". Despuix, en época cristiana faria alusió a la vida eterna.

En castellà

Perpetuo