Noms Valencians
castellà

Pepico 

Pepico 

És un hipocorístic del nom Josep.