Noms Valencians
castellà

Patrocini 

Patrocini 

Procedent de la festa catòlica del Patrocini de la Mare de Deu.

Encara que escassament, també s'aplica com a nom masculí en alusió a la festa del Patrocini de Sant Josep.

Patrocinio