Noms Valencians
castellà

Pasqual  i Pasquala 

Pasqual  i Pasquala 

De l'hebreu, "pas, trànsit".

Festa cristiana que commemora la resurrecció de Crist, mentres que per als judeus commemora l'eixida d'Egipte. Solia posar-se este nom als chiquets que naixien en eixos dies.

Pascual