Noms Valencians
castellà

Pancraç  i Pancràcia 

Pancraç  i Pancràcia 

Del grec, "totpoderós".

En época grega fon epítet de Zeus, i més tart de Jesucrist.

Pancracio