Noms Valencians
castellà

Pàmfil  i Pàmfila 

Pàmfil  i Pàmfila 

Del grec, "amic de tots, bondadós".

Del mateix orige que la veu "pànfil", que actualment significa "bovo, pasmat".

Pámfilo