Noms Valencians
castellà

Ovidi  i Ovídia 

Ovidi  i Ovídia 

Del llatí, derivat de radical que significa "ovella". Segurament designaria a famílies que tenien raberes d'ovelles.

Ovidio