Noms Valencians
castellà

Osees 

Osees 

De l'hebreu, "salvar-se", possiblement en el sentit de "Deu salva".

Nom del primer dels profetes menors de la Bíblia.

Oseas