Noms Valencians
castellà

*Oriol 

*Oriol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "dorat, d'or".

Existix un pardal que rep este nom per tindre el plomage dorat.

Oriol