Noms Valencians
castellà

Oriana 

Oriana 

Provablement siga una derivació de Àurea, clàssica en noveles de cavalleria medievals.

Nom de l'amada d'Amadís de Gaula en la famosa obra de cavalleria de Garci Rodríguez de Montalvo (1508), inspirada en versions anteriors.

Oriana