Oriana

Oriana(♀)

Orige i significat

Provablement siga una derivació de Àurea, clàssica en noveles de cavalleria medievals.

Observacions

Nom de l'amada d'Amadís de Gaula en la famosa obra de cavalleria de Garci Rodríguez de Montalvo (1508), inspirada en versions anteriors.

En castellà

Oriana