Noms Valencians
castellà

*Onofre 

*Onofre 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Nofre

De l'egipci antic, "sempre feliç", epítet del deu Osiris.

Onofre