Noms Valencians
castellà

Oliver 

Oliver 

Del llatí, "olivera, oliva". Podria tindre un orige anterior en una variant d'un nom germànic, com Olaf, possiblement absorbida per semblança.

L'olivera tenia molta importància en l'economia del món antic, era un símbol de pau en la Bíblia, i de sabiduria en Roma i Grècia.

Oliverio