Noms Valencians
castellà

Olga 

Olga 

Del germànic, nom compost que significa "sant" i "salut".

Nom freqüent en Rússia, estés al restant d'Europa durant el sigle XX.

Olga