Obdúlia

Obdúlia(♀)

Orige i significat

De l'àrap, adaptació llatina d'un nom masculí, "serf de Deu".

En castellà

Obdulia