Noms Valencians
castellà

*Norbert 

*Norbert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "nort" i "brillant, ilustre".

Norberto