Noms Valencians
castellà

Neus 

Neus 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de les Neus, advocació en la que l'iglésia romana commemora una gran nevada que caigué sobre el mont Esquilí el 5 d'agost de 352, un dels sèt tossals de Roma a on més tart s'alçà una basílica dedicada a Santa Maria de les Neus, hui coneguda com Santa Maria la Major.

Nieves