Neus

Neus(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de les Neus, advocació en la que l'iglésia romana commemora una gran nevada que caigué sobre el mont Esquilí el 5 d'agost de 352, un dels sèt tossals de Roma a on més tart s'alçà una basílica dedicada a Santa Maria de les Neus, hui coneguda com Santa Maria la Major.

En castellà

Nieves