Noms Valencians
castellà

*Nereu 

*Nereu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Desconegut.

Nereo