Nela

Nela*(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Manuel.

En castellà