Noms Valencians
castellà

Nativitat 

Nativitat 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Nativitat, festa catòlica alusiva al naiximent de Jesús.

Natividad