Nativitat

Nativitat(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Nativitat, festa catòlica alusiva al naiximent de Jesús.

En castellà

Natividad