Noms Valencians
castellà

Narcís  i Narcisa 

Narcís  i Narcisa 

Del grec, "narcís, planta herbàcea que produïx flors de gran bellea". El nom grec de la planta deriva a la seua volta de "sopor, sòn", degut segurament a la naturalea narcòtica de la seua infusió.

En la mitologia grega, Narcís, fill del riu Cefís i de la nimfa Liríope, és un jove molt templat que s'enamorà del seu reflex en l'aigua d'una font. Incapaç de deixar de contemplar l'image morí allí mateixa i el seu cos es convertí en la flor del mateix nom.

Narciso