Noms Valencians
castellà

Napoleó 

Napoleó 

Provablement del germànic, derivat de radical que significa "boira".

Compartix orige en el nom de Nibelungen, raça de nanos en la mitologia germànica.

Napoleón