Noms Valencians
castellà

Naldo 

Naldo 

És un hipocorístic del nom Arnau.