Núria

Núria(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de Núria, que pren el nom de la vall pirenaica de Núria. Encara que no relacionat en l'advocació, també coincidix en un nom àrap femení derivat de radical que significa "llum".

En castellà

Nuria