Nàcia

Nàcia(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Ignaci.

En castellà