Noms Valencians
castellà

Montserrat 

Montserrat 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de Montserrat, patrona de Catalunya, nom del monasteri i la montanya a on es venera.

Montserrat és també el nom d'una localitat valenciana que rep este nom per estar als peus de la montanya del Castellet, tallada per la mitat per una falla, de "mont serrat".

Montserrat