Noms Valencians
castellà

Moisés 

Moisés 

D'orige incert, provablement egipci, encara que la Bíblia li dona significat de l'hebreu, "de les aigües et traguí", segurament fruit de l'etimologia popular.

Nom del famós llegislador i el primer dels profetes hebreus, rebé de Deu el Decàlec, conjunt de lleis per les que es regiria el poble d'Israel. La filla del faraó el rescatà de les aigües del Nil i el crià com a fill seu.

Moisés