Noms Valencians
castellà

Melquiades 

Melquiades 

D'orige incert, possiblement derivat de la forma patronímica d'un nom grec que en orige significava "pedra roja" en el sentit figurat de "[de monyo] roig".

Melquíades