Melquiades

Melquiades(♂)

Orige i significat

D'orige incert, possiblement derivat de la forma patronímica d'un nom grec que en orige significava "pedra roja" en el sentit figurat de "[de monyo] roig".

En castellà

Melquíades