Melchora

Melchor*(♂) i Melchora*(♀)

Orige i significat

D'orige incert, possiblement de l'hebreu, "el meu rei [Deu] és llum".

Observacions

Nom d'un dels tres reis macs que es nomenen en els apòcrifs, que van a ofrenar i adorar a Jesús. Melchor és el representant dels fills de Sem, pobles semites mediterràneus, portador d'or.

En castellà

Melchor