Noms Valencians
castellà

Maximí  i Maximina 

Maximí  i Maximina 

Derivat patronímic llatí de Màxim.

Maximino