Noms Valencians
castellà

Maso 

Maso 

És un hipocorístic del nom Tomàs.