Noms Valencians
castellà

*Mariola 

*Mariola 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Confluïxen diversos orígens. Del llatí, derivat de Màrio; hipocorístic de Maria; i nom d'una serra valenciana (Serra Mariola).

El topònim, Serra Mariola, segons una llegenda, prendria el nom de la filla d'un prefecte romà de nom Màrio.

Mariola