Mariola

Mariola*(♀)

Orige i significat

Confluïxen diversos orígens. Del llatí, derivat de Màrio; hipocorístic de Maria; i nom d'una serra valenciana (Serra Mariola).

Observacions

El topònim, Serra Mariola, segons una llegenda, prendria el nom de la filla d'un prefecte romà de nom Màrio.

En castellà

Mariola