Margarita

Margarita(♀)

Orige i significat

Del llatí, "perla".

Observacions

Santa Margarita d'Antioquia, patrona de les parteres.

En castellà

Margarita