Noms Valencians
castellà

*Marcel  i *Marcela 

*Marcel  i *Marcela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Derivat diminutiu llatí de Marc.

Marcelo