Noms Valencians
castellà

*Manuel  i *Manuela 

*Manuel  i *Manuela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Nelo, Nelot i Nela

De l'hebreu, "Deu en nosatres".

Nom que li posà el profeta Isaïes al futur Messies, i que l'evangeliste Mateu també cita. Encara que, en contra de la profecia, li posaren Jesús en conte de Manuel. En els texts sagrats es pot vore el nom traduït en la seua variant primitiva Emmanuel.

Manuel, Emmanuel