Malena

Malena(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Magdalena.

En castellà