Noms Valencians
castellà

Malena 

Malena 

És un hipocorístic del nom Magdalena.