Noms Valencians
castellà

Malaquies 

Malaquies 

De l'hebreu, "el meu mensager".

Nom de l'últim dels dotze profetes menors de la Bíblia.

Malaquías