Noms Valencians
castellà

Magne 

Magne 

Del llatí, "magne, gran".

En época romana s'aplicava com a sobrenom en el sentit laudatori de "poderós, fort", per eixemple a generals romans.

Magno