Magne

Magne(♂)

Orige i significat

Del llatí, "magne, gran".

Observacions

En época romana s'aplicava com a sobrenom en el sentit laudatori de "poderós, fort", per eixemple a generals romans.

En castellà

Magno