Noms Valencians
castellà

Magdalena 

Magdalena 

Malena

Del grec, gentilici de Magdala, ciutat de Palestina. El topònim és un derivat de l'hebreu que significa "torre".

Nom d'un personage dels Evangelis, Maria Magdalena. Esta dòna era natural de Magdala, fon curada per Jesús, es convertí en una de les seues discípules seguint-lo fins la mort i soterrar, i anuncià la seua resurrecció.

L'expressió "plorar com una Magdalena" fa referència a un relat evangèlic en el que una pecadora anònima plora als peus de Jesús i els ungix de perfum. Esta pecadora anònima es confongué en Maria Magdalena en la tradició medieval i d'ahí l'expressió.

Les festes majors de Castelló de la Plana es nomenen de la Magdalena perque commemoren els orígens de la ciutat que fon traslladada des del tossal de la Magdalena al pla litoral.

Existix una ciutat valenciana en el nom de Santa Magdalena de Polpís, al nort de Castelló de la Plana, que té com a patrona a Santa Maria Magdalena, festivitat el 22 de juliol.

Magdalena