Noms Valencians
castellà

Magí  i Magina 

Magí  i Magina 

Podria ser un derivat del germànic "força, poder", o be un derivat d'algun radical llatí, possiblement "mac" o "magne".

Sant Magí, patró de Tarragona.

Magín