Noms Valencians
castellà

*Macrobi 

*Macrobi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "de llarga vida, longeu".

Macrobio