Macià

Macià(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Maties.

En castellà