Macària

Macari(♂) i Macària(♀)

Orige i significat

Del grec, "feliç, benaventurat".

En castellà

Macario