Noms Valencians
castellà

Màxim  i Màxima 

Màxim  i Màxima 

Del llatí, "el més gran".

Veu utilisada pels romans en la fòrmula dedicatòria a Júpiter: "Iovi Optimo Maximo".

Máximo