Màriam

Màriam(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Míriam.

En castellà