Noms Valencians
castellà

Lucrècia 

Lucrècia 

D'orige incert, tradicionalment s'ha associat al llatí "lucre, guany".

Nom d'una antiga gens romana.

Nom de la famosa valenciana Lucrècia Borja (1480-1519), filla del papa valencià Aleixandre VI, famosa per la seua bellea i vida llicenciosa. Ha servit d'inspiració a numeroses obres lliteràries i musicals.

Una atra Lucrècia Borja (1888-1960), més coneguda com Lucrècia Bori, gran cantant d'òpera reconeguda internacionalment, feu numeroses gires per Europa i Amèrica. Estigué especialment vinculada al Metropolitan de Nova York, en el que feu més de siscentes interpretacions i del que fon directora artística. No arribà a actuar mai en Espanya.

Lucrecia