Loreto

Loreto(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació italiana de la Mare de Deu de Loreto, alusiva a la ciutat italiana. El topònim procedix del llatí i significa "lloreral".

En castellà

Loreto