Noms Valencians
castellà

Llisart 

Llisart 

És una variant del nom Lisart.