Llisart

Llisart(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Lisart.

En castellà