Lleovigilt

Lleovigilt(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leovigilt.

En castellà