Noms Valencians
castellà

Lleovigilt 

Lleovigilt 

És una variant del nom Leovigilt.