Noms Valencians
castellà

Lleopolt 

Lleopolt 

És una variant del nom Leopolt.