Lleopolt

Lleopolt(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Leopolt.

En castellà